Dankbetuiging

Dank aan De heer en mevrouw  Kovarski-Paquet.

Aan de eigenaars en bewoners van de gebouwen van Louis Tenaerts die hun deuren voor ons hebben geopend en hun herinneringen met ons hebben gedeeld.

En aan Iedereen die zijn kennis en/of zijn archieven met ons heeft gedeeld.