Altijd paraat

In de zich ontwikkelende wijken kocht Tenaerts goedkope terreinen voor eigen rekening. Nadien ging hij op zoek naar kandidaat-eigenaars, aan wie hij tegelijkertijd de percelen en de huizen die hij er ontwierp verkocht. Deal? De volgende!

Foto's